Skip to main content

Feniks značenje

šta znači Feniks

Na latinici: Definicija i značenje reči Feniks (od grčke reči: phoinix) 1. mit. sunčana ptica, mitska ptica starih Egipćana, koja živi 500 godina a zatim, na lomači koju sama priredi, sama sebe spali i iz svog pepela ponovo oživi podmlađena (simbol nečega veoma retkog, odličnog, neprolaznog i besmrtnog); 2. vrsta japanskih petlova koji se odlikuju neobično dugim repom, katkad do 3 t, perje im je raznobojno a naravi su mirne (drže se samo radi ukrasa); 3. vrsta mehaničkog muzičkog instrumenta, sličnog aržtonu; 4. čest naziv raznih osiguravajućih društava; 5. feniks-period u hronologiji vreme od 500 godina, petstoleće.

Reč Feniks napisana unazad: feniks i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоиниx) 1. мит. сунчана птица, митска птица старих Египћана, која живи 500 година а затим, на ломачи коју сама приреди, сама себе спали и из свог пепела поново оживи подмлађена (симбол нечега веома ретког, одличног, непролазног и бесмртног); 2. врста јапанских петлова који се одликују необично дугим репом, каткад до 3 т, перје им је разнобојно а нарави су мирне (држе се само ради украса); 3. врста механичког музичког инструмента, сличног аржтону; 4. чест назив разних осигуравајућих друштава; 5. феникс-период у хронологији време од 500 година, петстолеће.

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f