Skip to main content

Fenologija značenje

šta znači Fenologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fenologija (od grčke reči: phainomai pojavljujem se, logia nauka)biologija: nauka o pojavljivanju, grana prirodnih nauka koja se bavi povremenim (periodičnim) pojavama u biljnom i životinjskom svetu, kao i njihovim uzrocima (cvetanje i datumi u razvitku biljki u toku godine, datumi seobe ptica, zimskog sna, doba parenja itd.).

Reč Fenologija napisana unazad: fenologija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхаиномаи појављујем се, логиа наука) биол. наука о појављивању, грана природних наука која се бави повременим (периодичним) појавама у биљном и животињском свету, као и њиховим узроцима (цветање и датуми у развитку биљки у току године, датуми сеобе птица, зимског сна, доба парења итд.).

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f