Skip to main content

Fenomen značenje

šta znači Fenomen

Na latinici: Definicija i značenje reči Fenomen (od grčke reči: phainomenon pojava, phainomai pojavljujem se) 1. svaka pojava u duhovnom i spoljnom svetu koja se prikazuje našem opažanju (čulima), naročito teško objašnjiva ili retka prirodna pojava; čudo; 2. sjajna pojava, retko sposobna ličnost; 3. fil. pojava (za razliku od „stvari po sebi", noumenon-a).

Reč Fenomen napisana unazad: fenomen i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пхаиноменон појава, пхаиномаи појављујем се) 1. свака појава у духовном и спољном свету која се приказује нашем опажању (чулима), нарочито тешко објашњива или ретка природна појава; чудо; 2. сјајна појава, ретко способна личност; 3. фил. појава (за разлику од „ствари по себи", ноуменон-а).

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f