Skip to main content

Fenomenalizam značenje

šta znači Fenomenalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Fenomenalizam (od grčke reči: phain6menon) fil. pravac filozofije koji ono što je dato u iskustvu smatra „pojavma" (feiomenima) nesaznatljive „stvari po sebi" (Kantov kriticizam, Kontov pozitivizam, Spense-rov evolucionizam).

Reč Fenomenalizam napisana unazad: fenomenalizam i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхаин6менон) фил. правац филозофије који оно што је дато у искуству сматра „појавма" (феиоменима) несазнатљиве „ствари по себи" (Кантов критицизам, Контов позитивизам, Спенсе-ров еволуционизам).

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f