Skip to main content

Figaro značenje

šta znači Figaro

Na latinici: Definicija i značenje reči Figaro 1. ime prepredenog berberina u Bomaršeovim komedijama „Seviljski berberin" (1775) i „Figarova ženidba" (1784); obradili ih kao opere Mocart (1785), Rosini (1816) i dr.;figurativno: okretan posrednik u ljubavnim poslovima; 2. ime velikog pariskog konzervativnog lista, osnovanog 1854. godine

Reč Figaro napisana unazad: figaro i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: 1. име препреденог берберина у Бомаршеовим комедијама „Севиљски берберин" (1775) и „Фигарова женидба" (1784); обрадили их као опере Моцарт (1785), Росини (1816) и др.; фиг. окретан посредник у љубавним пословима; 2. име великог париског конзервативног листа, основаног 1854. године

Slično: 
Figurirati praviti, stvarati ; predstavljati, prikazivati očigledno ili slikov...
Figuriran ukrašen šarama, na cvetove, na cvetiće, sa cvetovima ; slikovit, pr...
Figurina figuri-ca, kipić; sporedna figura, naročito na slikama predela; mo ...
Figuracija 1. uobličavanje, uobličenje, oblikovanje, davanje oblika; oblik; 2....
Figurativan slikovit, izražen u slici, u prenesenom smislu....
Figurant poz. sporedni igrač ili plesač, nema osoba, statist; fig. beznačajna...
Sve reči na slovo f