Skip to main content

Figuriran značenje

šta znači Figuriran

Na latinici: Definicija i značenje reči Figuriran (latinski figura) ukrašen šarama, na cvetove, na cvetiće, sa cvetovima (tkanine); slikovit, predstavljen ili prikazan u prenosnom smislu; muz. ukrašen, ulepšan; figurirana muzika v. figuralna muzika pod figuralan.

Reč Figuriran napisana unazad: figuriran i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фигура) украшен шарама, на цветове, на цветиће, са цветовима (тканине); сликовит, представљен или приказан у преносном смислу; муз. украшен, улепшан; фигурирана музика в. фигурална музика под фигуралан.

Slično: 
Figurirati praviti, stvarati ; predstavljati, prikazivati očigledno ili slikov...
Figuriran ukrašen šarama, na cvetove, na cvetiće, sa cvetovima ; slikovit, pr...
Figurina figuri-ca, kipić; sporedna figura, naročito na slikama predela; mo ...
Figuracija 1. uobličavanje, uobličenje, oblikovanje, davanje oblika; oblik; 2....
Figurativan slikovit, izražen u slici, u prenesenom smislu....
Figurant poz. sporedni igrač ili plesač, nema osoba, statist; fig. beznačajna...
Sve reči na slovo f