Skip to main content

Figurirati značenje

šta znači Figurirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Figurirati (latinski figurare) praviti, stvarati (figure); predstavljati, prikazivati očigledno ili slikovito; praviti figuru,to jest prikazivati se, davati o sebi sliku (dobru ili rđavu); štrčati, isticati se, padati u oči; igrati ulogu; služiti samo radi popunjavanja neke praznine (npr. „on samo figurira"); služiti kao ukras.

Reč Figurirati napisana unazad: figurirati i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. фигураре) правити, стварати (фигуре); представљати, приказивати очигледно или сликовито; правити фигуру, тј. приказивати се, давати о себи слику (добру или рђаву); штрчати, истицати се, падати у очи; играти улогу; служити само ради попуњавања неке празнине (нпр. „он само фигурира"); служити као украс.

Slično: 
Figurirati praviti, stvarati ; predstavljati, prikazivati očigledno ili slikov...
Figuriran ukrašen šarama, na cvetove, na cvetiće, sa cvetovima ; slikovit, pr...
Figurina figuri-ca, kipić; sporedna figura, naročito na slikama predela; mo ...
Figuracija 1. uobličavanje, uobličenje, oblikovanje, davanje oblika; oblik; 2....
Figurativan slikovit, izražen u slici, u prenesenom smislu....
Figurant poz. sporedni igrač ili plesač, nema osoba, statist; fig. beznačajna...
Sve reči na slovo f