Skip to main content

Figuralan značenje

šta znači Figuralan

Na latinici: Definicija i značenje reči Figuralan (od latinske reči: figuralis) snabdeven figurama; figuralna muzika muz. komadi sa notama aritmetički tačno odmerenog tem-pa, simfonija.

Reč Figuralan napisana unazad: figuralan i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. фигуралис) снабдевен фигурама; фигурална музика муз. комади са нотама аритметички тачно одмереног тем-па, симфонија.

Slično: 
Figurirati praviti, stvarati ; predstavljati, prikazivati očigledno ili slikov...
Figuriran ukrašen šarama, na cvetove, na cvetiće, sa cvetovima ; slikovit, pr...
Figurina figuri-ca, kipić; sporedna figura, naročito na slikama predela; mo ...
Figuracija 1. uobličavanje, uobličenje, oblikovanje, davanje oblika; oblik; 2....
Figurativan slikovit, izražen u slici, u prenesenom smislu....
Figurant poz. sporedni igrač ili plesač, nema osoba, statist; fig. beznačajna...
Sve reči na slovo f