Skip to main content

Filantropomanija značenje

šta znači Filantropomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Filantropomanija (od grčke reči: philanthropos čove-koljubac, mania pomama, strast, ludilo) preterano čovekoljublje.

Reč Filantropomanija napisana unazad: filantropomanija i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. пхилантхропос чове-кољубац, маниа помама, страст, лудило) претерано човекољубље.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f