Skip to main content

Filharmonija značenje

šta znači Filharmonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Filharmonija (od grčke reči: phflos, harmonia sklad) 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za negovanje muzike i za izvođenje simfonijskih i kon-certnih programa.

Reč Filharmonija napisana unazad: ajinomrahliF i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхфлос, хармониа склад) 1. љубав према музици; 2. удружење музички образованих лица за неговање музике и за извођење симфонијских и кон-цертних програма.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f