Skip to main content

Filhelen značenje

šta znači Filhelen

Na latinici: Definicija i značenje reči Filhelen (od grčke reči: phllos, Hellen Grk) prijatelj Grka (ime onih koji su, 1821, pomagali Grke u borbi za slobodu i samostalnost).

Reč Filhelen napisana unazad: nelehliF i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхллос, Хеллен Грк) пријатељ Грка (име оних који су, 1821, помагали Грке у борби за слободу и самосталност).

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f