Skip to main content

Filtromanija značenje

šta znači Filtromanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Filtromanija (od grčke reči: phlltron ljubavni napitak, manla pomama, ludilo) ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom.

Reč Filtromanija napisana unazad: filtromanija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхллтрон љубавни напитак, манла помама, лудило) љубавно безумље изазвано љубавним напитком.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f