Skip to main content

Filatelija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: philos, atelela, a- privati-vum „bez", telos dažbina) poznavanje poštanskih maraka, nauka o poštanski« i dr. markama, poznavanje maraka.

Reč Filatelija napisana unazad: ajiletalif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхилос, ателела, а- привати-вум „без", телос дажбина) познавање поштанских марака, наука о поштански« и др. маркама, познавање марака.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f