Skip to main content

Filatelizam značenje

šta znači Filatelizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Filatelizam (od grčke reči: philos koji voli, ljubitelj, ateleia oslobođenost od državnih nameta, aalfa privativum i telos dažbina, pristojba) sakupljanje poštanskih i dr. maraka; strast za sakupljanjem poštanskih maraka.

Reč Filatelizam napisana unazad: filatelizam i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхилос који воли, љубитељ, ателеиа ослобођеност од државних намета, аалфа привативум и телос дажбина, пристојба) сакупљање поштанских и др. марака; страст за сакупљањем поштанских марака.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f