Skip to main content

Filigrap značenje

šta znači Filigrap

Na latinici: Definicija i značenje reči Filigrap (fr. filigrane, latinski filum konac, nit, žica, granum zrno) 1. umetnički, obično uresni (ornamentalni) mrežast rad od zlatne ili srebrne žice, kujundžij-ski rad; 2. vodeni žig na hartiji, na novčanici; filigran-papir fina hartija sa utisnutim mrežastim šarama, mu-strama.

Reč Filigrap napisana unazad: filigrap i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. филигране, лат. филум конац, нит, жица, гранум зрно) 1. уметнички, обично уресни (орнаментални) мрежаст рад од златне или сребрне жице, кујунджиј-ски рад; 2. водени жиг на хартији, на новчаници; филигран-папир фина хартија са утиснутим мрежастим шарама, му-страма.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f