Skip to main content

Filijacija značenje

šta znači Filijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Filijacija (od latinske reči: filiatio) 1. odnos dece prema roditeljima, detinjska obaveznost; 2. poslušnost kaluđera prema starešini reda; 3.pravo: poreklo; filijaciona proba dokaz o čistoti plemićkog porekla.

Reč Filijacija napisana unazad: filijacija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. филиатио) 1. однос деце према родитељима, детињска обавезност; 2. послушност калуђера према старешини реда; 3. прав. порекло; филијациона проба доказ о чистоти племићког порекла.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f