Skip to main content

Filijala značenje

šta znači Filijala

Na latinici: Definicija i značenje reči Filijala (latinski filia kći) trg. podružnica, ogranak neke radnje ili banke.

Reč Filijala napisana unazad: filijala i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. филиа кћи) трг. подружница, огранак неке радње или банке.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f