Skip to main content

Filijater značenje

šta znači Filijater

Na latinici: Definicija i značenje reči Filijater (od grčke reči: phllos prijatelj, koji voli, iatros lekar) prijatelj lekarstva.

Reč Filijater napisana unazad: filijater i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхллос пријатељ, који воли, иатрос лекар) пријатељ лекарства.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f