Skip to main content

Filipika značenje

šta znači Filipika

Na latinici: Definicija i značenje reči Filipika (od grčke reči: Philippos) 1. naziv za oštre govore atinskog besednika Demostena protiv makedonskog kralja Filipa P (359— 336. pre n. e.), kojima je uticao na Grke da mu se ne pokore; 2. naziv za Ciceronove govore protiv Antonija; 3.figurativno: žustar govornički napad.

Reč Filipika napisana unazad: filipika i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. Пхилиппос) 1. назив за оштре говоре атинског беседника Демостена против македонског краља Филипа П (359— 336. пре н. е.), којима је утицао на Грке да му се не покоре; 2. назив за Цицеронове говоре против Антонија; 3. фиг. жустар говорнички напад.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f