Skip to main content

Filmofob značenje

šta znači Filmofob

Na latinici: Definicija i značenje reči Filmofob (eng. Št, od grčke reči: phobos strah) onaj koji ne voli film, protivnik filma, neprijatelj filma.

Reč Filmofob napisana unazad: filmofob i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. Шт, грч. пхобос страх) онај који не воли филм, противник филма, непријатељ филма.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f