Skip to main content

Filmologija značenje

šta znači Filmologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Filmologija (eng. film kožica, opna, mem-brana, od grčke reči: logia nauka) nauka o filmu, filmskoj umetnosti.

Reč Filmologija napisana unazad: filmologija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (енг. филм кожица, опна, мем-брана, грч. логиа наука) наука о филму, филмској уметности.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f