Skip to main content

Filogeneza značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phylon pleme; rod, vrsta; genesis postanak)biologija: razvitak vrste; geo-loški razvitak biljnih i životinjskih vrsta, redova, familija i klasa;suprotno: ontogeneza.

Reč Filogeneza napisana unazad: azenegolif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyлон племе; род, врста; генесис постанак) биол. развитак врсте; гео-лошки развитак биљних и животињских врста, редова, фамилија и класа; супр. онтогенеза.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f