Skip to main content

Filoidan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyllon list, eidos izgled, vid, oblik) bog. sličan listu, listolik.

Reč Filoidan napisana unazad: nadiolif i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyллон лист, еидос изглед, вид, облик) бог. сличан листу, листолик.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f