Skip to main content

Filomatija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: philomathfa) želja za znanjem i učenjem, ljubav prema nauci.

Reč Filomatija napisana unazad: ajitamolif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхиломатхфа) жеља за знањем и учењем, љубав према науци.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f