Skip to main content

Filomela značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči od grčke reči: philos, melos melodija) muz. violina sa 4 čelične žice (u obliku male viole).

Reč Filomela napisana unazad: alemolif i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: грч. пхилос, мелос мелодија) муз. виолина са 4 челичне жице (у облику мале виоле).

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f