Skip to main content

Filopatrija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phllos, patra otadžbina, domovina) ljubav prema otadžbini, rodoljublje.

Reč Filopatrija napisana unazad: ajirtapolif i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхллос, патра отаджбина, домовина) љубав према отаджбини, родољубље.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f