Skip to main content

Filopedija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: philos, pais gen. paidos dečak) ljubav prema dečacima i vaspitanju.

Reč Filopedija napisana unazad: ajidepolif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхилос, паис ген. паидос дечак) љубав према дечацима и васпитању.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f