Skip to main content

Filopode značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyllon list, pus gen. podos noga) pl.zoologija: listonošci (grupa najprostije građenih rakova).

Reč Filopode napisana unazad: edopolif i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyллон лист, пус ген. подос нога) пл. зоол. листоношци (група најпростије грађених ракова).

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f