Skip to main content

Filozofija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: philosophfa ljubav prema mudrosti) mudrost, naučni rad na izgrađivanju opšteg pogleda na svet i sam taj pogled na svet; prema tome: najviši oblik društvene svesti, nauka o najopštijim zakonima kretanja i razvitka prirode, društva i ljudskog mišljenja; osnovno pitanje filozofije je pitanje odnosa između mišljenja i bića (subjekta i objekta), duha i materije i ispitivanje uzroka i principa stvari; up. materijali-zam, idealizam;figurativno: mudrovanje.

Reč Filozofija napisana unazad: ajifozolif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхилосопхфа љубав према мудрости) мудрост, научни рад на изграђивању општег погледа на свет и сам тај поглед на свет; према томе: највиши облик друштвене свести, наука о најопштијим законима кретања и развитка природе, друштва и људског мишљења; основно питање филозофије је питање односа између мишљења и бића (субјекта и објекта), духа и материје и испитивање узрока и принципа ствари; уп. материјали-зам, идеализам; фиг. мудровање.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f