Skip to main content

Filtar značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: filtrum) cedilo, cediljka (na-prava kojom se tečnost čisti od čvrstih delića i klica).

Reč Filtar napisana unazad: ratlif i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. филтрум) цедило, цедиљка (на-права којом се течност чисти од чврстих делића и клица).

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f