Skip to main content

Filtrirati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: filtrare) cediti, procedi-ti, prečistiti ceđenjem.

Reč Filtrirati napisana unazad: itarirtlif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. филтраре) цедити, процеди-ти, пречистити цеђењем.

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f