Skip to main content

Fišek značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (pere.,od turske reči: fi^ek) naboj za pušku, metak; kesa od hartije u obliku levka

Reč Fišek napisana unazad: kešif i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере., тур. фи^ек) набој за пушку, метак; кеса од хартије у облику левка

Slično: 
Fišeklija voj. kožni pojas sa pregracima u kojima stoje naboji, fišeci za puš...
Fišek naboj za pušku, metak; kesa od hartije u obliku levka...
Fišbajn riblja kost, roža-sta ploča iz usta kitova od koje se prave šipke u ...
Fisura rascep, pukotina, pu-klina. fig sp. pripravan, pripremljen ....
Fistula 1. svirala od trske; 2. med. šupalj čir, gnojni otvor u koži; 3. mu...
Fistan suknja, suknjica....
Sve reči na slovo f