Skip to main content

Fisura značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fissura) rascep, pukotina, pu-klina. fig (eng. fit)sport: pripravan, pripremljen (npr. konj za trku).

Reč Fisura napisana unazad: arusif i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. фиссура) расцеп, пукотина, пу-клина. фиг (енг. фит) сп. приправан, припремљен (нпр. коњ за трку).

Slično: 
Fišeklija voj. kožni pojas sa pregracima u kojima stoje naboji, fišeci za puš...
Fišek naboj za pušku, metak; kesa od hartije u obliku levka...
Fišbajn riblja kost, roža-sta ploča iz usta kitova od koje se prave šipke u ...
Fisura rascep, pukotina, pu-klina. fig sp. pripravan, pripremljen ....
Fistula 1. svirala od trske; 2. med. šupalj čir, gnojni otvor u koži; 3. mu...
Fistan suknja, suknjica....
Sve reči na slovo f