Skip to main content

Fiskalni značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fiscalis) koji se tiče državne blagajne, koji pripada državnoj blagajni, koji ide u korist državne blagajne; fi-skalna godina računska godina.

Reč Fiskalni napisana unazad: inlaksif i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. фисцалис) који се тиче државне благајне, који припада државној благајни, који иде у корист државне благајне; фи-скална година рачунска година.

Slično: 
Fišeklija voj. kožni pojas sa pregracima u kojima stoje naboji, fišeci za puš...
Fišek naboj za pušku, metak; kesa od hartije u obliku levka...
Fišbajn riblja kost, roža-sta ploča iz usta kitova od koje se prave šipke u ...
Fisura rascep, pukotina, pu-klina. fig sp. pripravan, pripremljen ....
Fistula 1. svirala od trske; 2. med. šupalj čir, gnojni otvor u koži; 3. mu...
Fistan suknja, suknjica....
Sve reči na slovo f