Skip to main content

Fiskarijus značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: fiscarius) dužnik državnoj blagajni; zakupac državnog prihoda.

Reč Fiskarijus napisana unazad: sujiraksif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. фисцариус) дужник државној благајни; закупац државног прихода.

Slično: 
Fišeklija voj. kožni pojas sa pregracima u kojima stoje naboji, fišeci za puš...
Fišek naboj za pušku, metak; kesa od hartije u obliku levka...
Fišbajn riblja kost, roža-sta ploča iz usta kitova od koje se prave šipke u ...
Fisura rascep, pukotina, pu-klina. fig sp. pripravan, pripremljen ....
Fistula 1. svirala od trske; 2. med. šupalj čir, gnojni otvor u koži; 3. mu...
Fistan suknja, suknjica....
Sve reči na slovo f