Skip to main content

Fiskovija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: physkon, latinski physconia)medicina: nadimanje, nadutost trbuha ili nekog drugog organa.

Reč Fiskovija napisana unazad: ajivoksif i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyскон, лат. пхyсцониа) мед. надимање, надутост трбуха или неког другог органа.

Slično: 
Fišeklija voj. kožni pojas sa pregracima u kojima stoje naboji, fišeci za puš...
Fišek naboj za pušku, metak; kesa od hartije u obliku levka...
Fišbajn riblja kost, roža-sta ploča iz usta kitova od koje se prave šipke u ...
Fisura rascep, pukotina, pu-klina. fig sp. pripravan, pripremljen ....
Fistula 1. svirala od trske; 2. med. šupalj čir, gnojni otvor u koži; 3. mu...
Fistan suknja, suknjica....
Sve reči na slovo f