Skip to main content

Fiskus značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fiscus) 1. blagajna nekog nadleštva; 2. u doba rimskih careva: carska privatna blagajna (za razliku od erariju-ma, državne blagajne); 3. danas: državna imovina, državna blagajna; 4. država kao privatnopravna ličnost, u položaju običnog građanina

Reč Fiskus napisana unazad: suksif i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. фисцус) 1. благајна неког надлештва; 2. у доба римских царева: царска приватна благајна (за разлику од ерарију-ма, државне благајне); 3. данас: државна имовина, државна благајна; 4. држава као приватноправна личност, у положају обичног грађанина

Slično: 
Fišeklija voj. kožni pojas sa pregracima u kojima stoje naboji, fišeci za puš...
Fišek naboj za pušku, metak; kesa od hartije u obliku levka...
Fišbajn riblja kost, roža-sta ploča iz usta kitova od koje se prave šipke u ...
Fisura rascep, pukotina, pu-klina. fig sp. pripravan, pripremljen ....
Fistula 1. svirala od trske; 2. med. šupalj čir, gnojni otvor u koži; 3. mu...
Fistan suknja, suknjica....
Sve reči na slovo f