Skip to main content

Flor značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flos gen. floris cvet) laka i tanka tkanina od svile, preliva od koprive ili vune; koprena, veo (nazvan po tome što je nekada rađen od floret svile, ili što su u njega utkivali cvetove).

Reč Flor napisana unazad: rolf i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. флос ген. флорис цвет) лака и танка тканина од свиле, прелива од коприве или вуне; копрена, вео (назван по томе што је некада рађен од флорет свиле, или што су у њега уткивали цветове).

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f