Skip to main content

Flotila značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. flotille) 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju pored morske obale, po jezerima i rekama (npr. „dunavska flotila").

Reč Flotila napisana unazad: alitolf i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. флотилле) 1. мала флота, ескадра; 2. одред мањих речних бродова за акцију поред морске обале, по језерима и рекама (нпр. „дунавска флотила").

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f