Skip to main content

Flotirati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. flotter) plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; flotirajuće stanovništvo stanovništvo bez stalnog mesta boravljenja, koje se stalno seli, seljaka.

Reč Flotirati napisana unazad: itaritolf i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. флоттер) пливати, плутати, пловити; таласати се, лелујати се; колеба-ти се; флотирајуће становништво становништво без сталног места борављења, које се стално сели, сељака.

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f