Skip to main content

Floreal značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. floreal) mesec cvetanja (UŠ mesec u francuskom republikanskom kalendaru, od 20. aprila do 19. maja).

Reč Floreal napisana unazad: laerolf i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. флореал) месец цветања (УШ месец у француском републиканском календару, од 20. априла до 19. маја).

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f