Skip to main content

Floridan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski floridus) cvetak, bogat, cvećem; koji je u cvetu, sveze, mlad.

Reč Floridan napisana unazad: nadirolf i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. флоридус) цветак, богат, цвећем; који је у цвету, свезе, млад.

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f