Skip to main content

Flos značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flos) cvet; in flore ili in floribus (latinski in flore, in floribus) u cvetu, u cvetanju, u blagostanju.

Reč Flos napisana unazad: solf i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. флос) цвет; ин флоре или ин флорибус (лат. ин флоре, ин флорибус) у цвету, у цветању, у благостању.

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f