Skip to main content

Fluktuacija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fluctuatio) 1.medicina: talasanje, lelujanje, gibanje, žmićkanje (npr. vode ili gnoja u nekoj telesnoj duplji ili otoku pri dodirivanju); 2. kolebanje, menjanje (cena i dr.), nestalnost, nepostojanost.

Reč Fluktuacija napisana unazad: ajicautkulf i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. флуцтуатио) 1. мед. таласање, лелујање, гибање, жмићкање (нпр. воде или гноја у некој телесној дупљи или отоку при додиривању); 2. колебање, мењање (цена и др.), несталност, непостојаност.

Slično: 
Fluorografija fotografske snimanje na malom filmu slike koja se dobija rendgenski...
Fluorit min. mineral, CaF2 , bledožute, ljubičaste ili zelene boje, pokazu...
Fluorescencija opt. svojstvo nekih tela da pod uticajem jedne vrste svetlosti zrače...
Fluktuacija 1. med. talasanje, lelujanje, gibanje, žmićkanje ; 2. kolebanje, men...
Fluviograf sprava za merenje vodostanja....
Fluvijatilan rečni, koga ima u reci, koji živi u reci....
Sve reči na slovo f