Skip to main content

Fluorit značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fluor, od grčke reči: nastavak -ites)Minerali: mineral, CaF2 , bledožute, ljubičaste ili zelene boje, pokazuje svojstvo fluorescen-cije.

Reč Fluorit napisana unazad: tiroulf i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. флуор, грч. наставак -итес) мин. минерал, ЦаФ2 , бледожуте, љубичасте или зелене боје, показује својство флуоресцен-ције.

Slično: 
Fluorografija fotografske snimanje na malom filmu slike koja se dobija rendgenski...
Fluorit min. mineral, CaF2 , bledožute, ljubičaste ili zelene boje, pokazu...
Fluorescencija opt. svojstvo nekih tela da pod uticajem jedne vrste svetlosti zrače...
Fluktuacija 1. med. talasanje, lelujanje, gibanje, žmićkanje ; 2. kolebanje, men...
Fluviograf sprava za merenje vodostanja....
Fluvijatilan rečni, koga ima u reci, koji živi u reci....
Sve reči na slovo f