Skip to main content

Fluviograf značenje

šta znači Fluviograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Fluviograf (latinski fluvius reka, od grčke reči: grapho beležim) sprava za merenje vodostanja.

Reč Fluviograf napisana unazad: fargoivulF i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. флувиус река, грч. грапхо бележим) справа за мерење водостања.

Slično: 
Fluorografija fotografske snimanje na malom filmu slike koja se dobija rendgenski...
Fluorit min. mineral, CaF2 , bledožute, ljubičaste ili zelene boje, pokazu...
Fluorescencija opt. svojstvo nekih tela da pod uticajem jedne vrste svetlosti zrače...
Fluktuacija 1. med. talasanje, lelujanje, gibanje, žmićkanje ; 2. kolebanje, men...
Fluviograf sprava za merenje vodostanja....
Fluvijatilan rečni, koga ima u reci, koji živi u reci....
Sve reči na slovo f