Skip to main content

Folada značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: pholas)zoologija: kamotočac, (morska životinja koja probija hodnike u najtvr-đim obalskim stenama, u mraku svetli).

Reč Folada napisana unazad: adalof i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. пхолас) зоол. камоточац, (морска животиња која пробија ходнике у најтвр-ђим обалским стенама, у мраку светли).

Slično: 
Folkloroidan muz. komponovan, oblikovan u duhu i stilu narodne muzike, muzičkog f...
Folklor narodoslovlje, nauka o narodnom predanju ....
Folio 1. format knjige u veličini štampanog tabaka; 2. strana knjige; 3. ...
Folikul anat. kesica, meš-čić, npr. žučni mehur, čahura i dr....
Folijum list, npr. u trgovačkim knjigama....
Folijirati 1. listove, strane knjige označiti brojevima; 2. ogledalsko staklo ...
Sve reči na slovo f