Skip to main content

Folio značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski folium list, folio) 1. format knjige u veličini štampanog tabaka; 2. strana knjige; 3. na tom i tom mestu knjige; folio meo (latinski folio teo) na mom listu,to jest na listu mojih izdataka; folio rekto (latinski folio recto) na prvoj ili prednjoj strani lista; folio verzo (latinski folio verso) na drugoj strani lista; in folio (latinski in folio) u veličini lista,to jest knjiga, = folijant;figurativno: budala in folio arhibudala, budala nad budalama, preispoljna buda-lina.

Reč Folio napisana unazad: oilof i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. фолиум лист, фолио) 1. формат књиге у величини штампаног табака; 2. страна књиге; 3. на том и том месту књиге; фолио мео (лат. фолио тео) на мом листу, тј. на листу мојих издатака; фолио ректо (лат. фолио рецто) на првој или предњој страни листа; фолио верзо (лат. фолио версо) на другој страни листа; ин фолио (лат. ин фолио) у величини листа, тј. књига, = фолијант; фиг. будала ин фолио архибудала, будала над будалама, преиспољна буда-лина.

Slično: 
Folkloroidan muz. komponovan, oblikovan u duhu i stilu narodne muzike, muzičkog f...
Folklor narodoslovlje, nauka o narodnom predanju ....
Folio 1. format knjige u veličini štampanog tabaka; 2. strana knjige; 3. ...
Folikul anat. kesica, meš-čić, npr. žučni mehur, čahura i dr....
Folijum list, npr. u trgovačkim knjigama....
Folijirati 1. listove, strane knjige označiti brojevima; 2. ogledalsko staklo ...
Sve reči na slovo f