Skip to main content

Folikul značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski folliculus)anatomija: kesica, meš-čić, npr. žučni mehur, čahura i dr.

Reč Folikul napisana unazad: lukilof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. фоллицулус) анат. кесица, меш-чић, нпр. жучни мехур, чахура и др.

Slično: 
Folkloroidan muz. komponovan, oblikovan u duhu i stilu narodne muzike, muzičkog f...
Folklor narodoslovlje, nauka o narodnom predanju ....
Folio 1. format knjige u veličini štampanog tabaka; 2. strana knjige; 3. ...
Folikul anat. kesica, meš-čić, npr. žučni mehur, čahura i dr....
Folijum list, npr. u trgovačkim knjigama....
Folijirati 1. listove, strane knjige označiti brojevima; 2. ogledalsko staklo ...
Sve reči na slovo f