Skip to main content

Folklor značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (eng. folklore) narodoslovlje, nauka o narodnom predanju (običajima, igrama, pesmama, pričama, bajkama, zagonetkama, poslovicama i dr.).

Reč Folklor napisana unazad: rolklof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. фолклоре) народословље, наука о народном предању (обичајима, играма, песмама, причама, бајкама, загонеткама, пословицама и др.).

Slično: 
Folkloroidan muz. komponovan, oblikovan u duhu i stilu narodne muzike, muzičkog f...
Folklor narodoslovlje, nauka o narodnom predanju ....
Folio 1. format knjige u veličini štampanog tabaka; 2. strana knjige; 3. ...
Folikul anat. kesica, meš-čić, npr. žučni mehur, čahura i dr....
Folijum list, npr. u trgovačkim knjigama....
Folijirati 1. listove, strane knjige označiti brojevima; 2. ogledalsko staklo ...
Sve reči na slovo f